“Som dones” és una sèrie documental de Televisió de Catalunya sobre el món explicat per dones. Nenes, noies i dones de fins a 80 anys, amb situacions vitals i maneres de pensar molt diferents, ofereixen la seva història i la seva mirada, tan única com universal a la vegada. En en seu segon capítol, “Som dones” ha abordat un tema clau: el repte de conciliar vida professional i vida personal, que encara ho és més per a aquelles dones que intenten accedir a llocs tradicionalment reservats als homes.