La Campanya Roba Neta (CRN) és una coalició internacional d’ONG, organitzacions de persones consumidores, sindicats i altres entitats que treballen per la defensa dels drets laborals al sector tèxtil mundial. Nascuda el 1989, és present a deu països europeus i coopera amb grups de treballadores i treballadors de la indústria tèxtil, un sector profundament feminitzat, organitzats arreu del món.

“La indústria de la confecció visibilitza amb facilitat la divisió i explotació de gènere del treball. Les dones, que representen aproximadament el 80% de la mà d’obra, (…) estan subjectes a condicions de pobresa i inseguretat en les fàbriques on treballen”. Lydia Sangüeza, CRN.

Interior d'una fàbrica tèxtil a Bangladesh, 2011 Font: jankie CC BY-NC-ND 2.0

Interior d’una fàbrica tèxtil a Bangladesh, 2011
Font: jankie CC BY-NC-ND 2.0

CRN té per objectiu vetllar pel respecte dels drets fonamentals dels treballadors i treballadores del sector tèxtil:

  • Informa a la ciutadania dels països enriquits sobre les condicions en les quals es produeix la roba que vestim i sensibilitza sobre la importància d’un consum responsable.
  • Pressiona a les empreses del tèxtil per tal què les seves pràctiques siguin transparents i ètiques, per a què redactin i publiquin codis de conducta en contra de l’explotació laboral i perquè controlin la implantació eficaç d’aquests codis.
  • Exigeix als governs dels països productors que facin respectar els convenis de l’Organització Internacional del Treball i a les administracions públiques dels països importadors que incloguin clàusules socials a les seves compres.

A Catalunya, la Campanya Roba Neta està coordinada per SETEM.