L’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT) ha posat en marxa la campanya #NoMoreMatildas, per recuperar les figures de científiques ignorades i portar-les als llibres de text perquè despertin, amb el seu exemple, la vocació científica de les nenes que pensen que la ciència és cosa d’homes.

L’Efecte Matilda és un fenomen que indica un prejudici en contra del reconeixement de les fites i descobriments duts a terme per científiques al llarg de la història, el treball de les quals és menystingut o atribuït als seus col·legues homes. Rep el nom en honor a Matilda Joslyn Gage, activista dels drets de les dones i la primera en denunciar aquest fenomen. De fet, la historiadora de la ciència Margaret W. Rossiter és qui va decidir batejar l’efecte amb el seu nom.

Aquesta manca de reconeixement a les dones científiques té un impacte en les aspiracions professionals de les nenes, que es tradueix en una menor presència a les carreres STEM, ja que la falta de referents en els quals emmirallar-se implica que hi hagi menys vocacions científiques entre les estudiants.

La disparitat en educació

Segons la UNESCO, només el 35% dels estudiants matriculats a tot el món a les carreres vinculades a les disciplines STEM són dones, i tan sols el 30% de les investigacions són dutes a terme per científiques. Les diferències de gènere en la participació d’aquestes disciplines comencen en la infància, i es potencien especialment a l’educació secundària, quan comença l’especialització de l’educació i els i les estudiants decideixen quines matèries estudiar.


Per a més informació

Projecte #NoMoreMatildas | No More Matildas

I si Einstein fos dona? #NoMoreMatildas, una campanya per fer visibles les científiques | CCMA

Mujeres, niñas y ciència: una assignatura aún pendiente | RTVE

Descifrar el código: la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnologia, ingeniería y matemáticas (STEM) | UNESCO