La revista Eix. Cultura industrial, tècnica i científica, editada pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i el seu Sistema Territorial, va dedicar el dossier central del seu primer número a “La dona a la fàbrica”, amb un repàs a l’aportació de la mà d’obra femenina a la industrialització catalana.

El dossier pretén donar veu a les aportacions de la mà d’obra femenina, que van tenir un paper cabdal en la industrialització catalana. El tema s’aborda des de diversos punts de vista: la mà d’obra infantil; la contribució de la dona a les fàbriques i la seva distribució desigual quant a tasques, jerarquia i sous; la vida de la dona com a treballadora i com a esposa i mare alhora; l’escolarització; les dones emprenedores i empresàries com Tecla Sala, o les mobilitzacions femenines, entre d’altres.

Eix és una publicació semestral divulgativa que vol donar a conèixer i difondre el patrimoni i la cultura científica i tècnica de la societat industrial catalana. El primer número de la revista va sortir publicat al maig del 2016.