Segregació vertical de l’ocupació: Distribució no uniforme d’homes i dones en nivells diferents d’activitats. Generalment, la segregació vertical de l’ocupació fa que les dones es concentrin en llocs de treball de menor responsabilitat.

Exemple: La poca presència de dones en càrrecs directius, al cercle d’empresaris, en els col·legis oficials, etc. El percentatge global de dones que ocupen llocs executius en grans empreses a la Unió Europea està al voltant del 12%.

Aquesta entrada forma part de la sèrie de publicacions Glossari “Dones i treball”. Es tracta d’un recull de conceptes específicament relacionats amb les dones i el treball. Malauradament, la terminologia del binomi gènere-ocupació és encara força desconeguda. Els termes recollits en el glossari han estat extrets del Recull de termes Dones i treball” elaborat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb l’assessorament terminològic del Centre de Terminologia (Termcat).

Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya Font: COOOC

Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya
Font: COOOC