Segregació horitzontal de l’ocupació: Distribució no uniforme d’homes i dones en un sector d’activitat determinat. Generalment, la segregació horitzontal de l’ocupació fa que les dones es concentrin en llocs de treball que es caracteritzen per una remuneració i un valor social inferiors i que són en bona mesura una prolongació de les activitats que fan en l’àmbit domèstic.

Font: Fine Art America

Font: Fine Art America

Exemples: Professions en el camp de l’educació, la infermeria, la neteja i la confecció tèxtil. A la Unió Europea hi ha entre un 70 i 80% més d’homes que de dones a l’enginyeria, la indústria i la construcció, igualment que a les ciències, matemàtiques i informàtica. D’altra banda, les dones representen més de dos terços de l’alumnat de ciències de l’educació, humanitats, lletres, salut i assistència social.

Aquesta entrada forma part de la sèrie de publicacions Glossari “Dones i treball”. Es tracta d’un recull de conceptes específicament relacionats amb les dones i el treball. Malauradament, la terminologia del binomi gènere-ocupació és encara força desconeguda. Els termes recollits en el glossari han estat extrets del Recull de termes Dones i treball” elaborat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb l’assessorament terminològic del Centre de Terminologia (Termcat).