El diari Ara analitza l’absència de dones a la tecnologia des de l’escola fins al món laboral. Constata que falten referents femenins als llibres escolars i que la bretxa de gènere als estudis tecnològics no només és una realitat, sinó que està estancada.

L’article exposa que, segons un estudi de l’absència de dones als manuals d’ESO realitzat per Ana López-Navajas de la Universitat de València, als llibres d’informàtica i tecnologia d’ESO només hi ha dos referents femenins enfront de 236 masculins. De fet, les dues dones que hi apareixen pertanyen al camp de la tecnologia, ja que al de la informàtica no n’apareix cap.

Pel que fa al batxillerat, segons dades del Departament d’Ensenyament del curs 2017-18, els nois representen més de la meitat dels alumnes de ciència i tecnologia, mentre que les noies opten més per les humanitats i les ciències socials o les arts. De fet, aquesta bretxa observable al batxillerat científic i tecnològic està estancada, ja que l’augment de dones en aquest àmbit només ha estat de dos punts en l’última dècada.

Quant als estudis universitaris, les dones suposen majoria en les arts i humanitats, les ciències socials i jurídiques, les ciències i les ciències de la salut. Per contra, l’àmbit de les TIC té una forta presència masculina.

Finalment, en feines lligades a les TIC, les dones només representen un 28% d’ocupació. Actualment, ens trobem al punt més àlgid d’ocupació femenina en aquest sector, però la diferència entre homes i dones segueix evidenciant una bretxa de gènere. I és que segons l’Indicador d’Igualtat de Catalunya de 2017, la presència masculina en el sector de les TIC ha augmentat en 11.200 homes en un any enfront de tan sols 550 dones.

 


Per a saber-ne més:

L’absència de dones a la tecnologia, en cinc gràfics | Diari Ara

Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogia de conocimiento ocultada | Ana Lçopez-Navajas (Universidad de Valencia)