Com a resultat del procés d’industrialització i de les condicions laborals i socials que comportava, a Catalunya es va desenvolupar un nou moviment obrer. La creació i legalització de sindicats i associacions obreres però no va millorar les condicions de la dona treballadora. Ben al contrari, la clara hostilitat dels treballadors respecte a la incorporació de la dona va ser una pràctica quotidiana amb el vistiplau de les organitzacions obreres. Les dones hi van respondre amb diferents mobilitzacions multitudinàries per mostrar el seu rebuig a aquesta situació.

Aquest apartat de la mostra recull les vagues més importants protagonitzades per les dones treballadores a Catalunya, amb una atenció especial a la vaga de la Fàbrica Nova de Manresa.