L’exposició itinerant “La dona al món industrial” es va establir al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya del 16 de febrer de 2017 al 31 de maig de 2017 per presentar  la incidència i la importància de la dona en el procés d’industrialització al nostre país. L’exposició descrivia les condicions de feina i de vida de la dona a la societat industrial i mostrava el seu paper en la formació dels mercats de treball industrials i de classe obrera, així com el rol de la dona a la societat industrial per mitjà de diversos suports: textos, fotos, vídeos, dades estadístiques, fulletons, etc.

La mostra, impulsada pel Servei de Museus del Departament de Cultura conjuntament amb el Sistema Territorial del mNACTEC, ha tingut un caràcter itinerant pels museus del Sistema Territorial del mNACTEC i altres museus i equipaments culturals de Catalunya. El guió i els continguts de l’exposició han estat a càrrec dels professors Martin Iturralde i Lluis Virós, membres del Grup de Recerca Treball, Institucions i Gènere (T.I.G.) adscrit al Departament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.

Els objectius de l’exposició eren: mostrar la presència del treball de la dona abans i durant el procés d’industrialització a Catalunya des del segle XVIII fins a la segona meitat del segle XX; exposar l’existència del concepte “segregació de gènere” com a condicionant en l’evolució de la identitat de la dona treballadora, i transmetre les diferents ocupacions de la dona en els diversos sectors productius catalans.

Àmbits de l’exposició:

1. Operàries

El gènere va ser un factor fonamental en la formació del treball industrial i de la classe obrera a Catalunya. Homes i dones es distribuïen la feina de manera diferent, amb tasques i nivells de jerarquia també diferents. Però aquestes ocupacions no van tenir el mateix estatus, salari ni projecció interna. En realitat, fins i tot quan la qualificació era la mateixa, les feines femenines es consideraven subalternes i de valor inferior. Malgrat la seva important aportació al món industrial des de l’inici, la dona no va deixar de ser una operària de segona fins a ben entrat el segle XX.

Aquest àmbit de l’exposició analitzava el paper fonamental de la dona en diversos sectors industrials: tèxtil, suro, paper, indústria hidroelèctrica i a la indústria minera. També s’hi exposava el fenomen de les colònies industrials i l’impacte que la immigració va tenir en aquestes.

2. Discriminació

Les dones han treballat sempre i la seva contribució ha estat vital per al creixement econòmic, la millora del nivell de vida de les seves famílies i la creació de millors oportunitats per a les generacions futures. No obstant això, han estat discriminades sistemàticament.

En aquest apartat de l’exposició, es reflexiona sobre la divisió del treball per gènere en diversos sectors industrials, així com la discriminació salarial que patia la dona i el control moral i l’assetjament sexual que patien en els ambients industrials, especialment en les colònies.

3. Esposes i mares

Atès que la indústria catalana es va aixecar sobre la base del treball femení, moltes empreses van afavorir els serveis que permetien a la dona compaginar la vida laboral i les tasques domèstiques que els assignava la societat de l’època. És per això que molts fabricants es van anticipar als ajuntaments, les diputacions i l’Estat en la creació de llars d’infants.
Aquest àmbit de l’exposició explicava el fenomen de creació d’escoles bressol i escoles de nois i noies a les colònies industrials per tal d’afavorir la màxima productivitat de la dona a la indústria.

4. Mobilitzacions femenines

Com a resultat del procés d’industrialització i de les condicions laborals i socials que comportava, a Catalunya es va desenvolupar un nou moviment obrer. La creació i legalització de sindicats i associacions obreres però no va millorar les condicions de la dona treballadora. Ben al contrari, la clara hostilitat dels treballadors respecte a la incorporació de la dona va ser una pràctica quotidiana amb el vistiplau de les organitzacions obreres. Les dones hi van respondre amb diferents mobilitzacions multitudinàries per mostrar el seu rebuig a aquesta situació. Aquest apartat de la mostra recollia les vagues més importants protagonitzades per les dones treballadores a Catalunya, amb una atenció especial a la vaga de la Fàbrica Nova de Manresa.

5. Emprenedores i empresàries

Les dones van participar en el món dels negocis des de diferents angles. Van ser empresàries i emprenedores, sobretot en alguns sectors. D’una banda, ho van ser molt sovint de manera independent en la producció de teixits, la manipulació de fibres tèxtils i la confecció i venda d’aquests productes, de queviures i de serveis. De l’altra, van participar en tota mena de negocis al costat dels seus marits o altres parents. En aquest àmbit de la mostra s’exposava el paper de les dones com a empresàries i emprenedores tant a l’època gremial com a l’època industrial.

Ventilació del drap Font: Museu Molí Paperer de Capellades

Ventilació del drap
Font: Museu Molí Paperer de Capellades