Ocupació pink collar: Terme anglosaxó que fa referencia a una ocupació que tradicionalment i majoritàriament exerceixen les dones i que es caracteritza per tenir un sou baix, poc prestigi, poc reconeixement i poques oportunitats de promoció.

Font: Barbie

Font: Barbie

Típicament, es tracta de feines del sector serveis, com per exemple: Infermeria, serveis de neteja, docència, etc.

Aquesta entrada forma part de la sèrie de publicacions Glossari “Dones i treball”. Es tracta d’un recull de conceptes específicament relacionats amb les dones i el treball. Malauradament, la terminologia del binomi gènere-ocupació és encara força desconeguda. Els termes recollits en el glossari han estat extrets del Recull de termes Dones i treball” elaborat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb l’assessorament terminològic del Centre de Terminologia (Termcat).