Atès que la indústria catalana es va aixecar sobre la base del treball femení, moltes empreses van afavorir els serveis que permetien a la dona compaginar la vida laboral i les tasques domèstiques que els assignava la societat de l’època. És per això que molts fabricants es van anticipar als ajuntaments, les diputacions i l’Estat en la creació de llars d’infants.
Aquest àmbit de l’exposició explica el fenomen de creació d’escoles bressol i escoles de nois i noies a les colònies industrials per tal d’afavorir la màxima productivitat de la dona a la indústria.