La "notícia" a El Mundo Today

La “notícia” a El Mundo Today

L’expressió “sostre de vidre”, que es va fixar per primera vegada el 1986, es refereix als obstacles invisibles que fan difícil per a les dones tenir una carrera professional ascendent en la mateixa proporció que la que poden tenir els homes.

El Mundo Today, diari satíric en línia, aborda de forma humorística el tema del sostre de vidre a Las empresas españolas se comprometen a aumentar el número de mujeres machistas en sus órganos directivos.