Les dones han treballat sempre i la seva contribució ha estat vital per al creixement econòmic, la millora del nivell de vida de les seves famílies i la creació de millors oportunitats per a les generacions futures. No obstant això, han estat discriminades sistemàticament.

En aquest apartat de l’exposició, es reflexiona sobre la divisió del treball per gènere en diversos sectors industrials, així com la discriminació salarial que patia la dona i el control moral i l’assetjament sexual que patien en els ambients industrials, especialment en les colònies.